Krajské předsednictvo ČSSD Karlovarského kraje

Předseda KP ČSSD Karlovarského kraje

Ing. Tomáš Svoboda

Místopředsedové KP ČSSD Karlovarského kraje:

1. místopředseda Teuber Oto

 

 

Členové KP ČSSD Karlovarského kraje:

Červenka Michal – OP ČSSD Sokolov

Ing. Dobrovolný Tibor – OP ČSSD Cheb

JUDr. Martin Havel – OP ČSSD Karlovy Vary

Bc. Kaiserová Vlasta – OP ČSSD Sokolov

Kuncl Lukáš – OP ČSSD Sokolov

Mleziva Václav – OP ČSSD Cheb

Bc. Šesták Josef – OP ČSSD Karlovy Vary
 


  


 

 

 

 

Blogy